Model Samus725M i jego instrukcja obsługi.

Poradnik- SAMUS725M-Polski "doc" format - Download

Wprowadzanie hasła.


Każde urządzenie jest chronione przed dostępem indywidualnym hasłem.
Po podłączeniu do baterii 12 Volt ( tylko ) plusa i minusa (+ i -) zaświeci wyświetlacz i musisz nacisnąć jakiś przycisk aby wprowadzić hasło. Jest to proste i proszę śmiało naciskać.


Powiedzmy, że mamy hasło 901005 w naszym urządzeniu -to jest tylko przykład.


1)Najpierw nabieramy odpowiednie cyfry dla naszego hasła od 0 do 9 dla pierwszej pozycji naszego 6-cyfrowego hasła. W tym wypadku ustawiamy cyfrę 9.

2) Następnie przechodzimy MARKEREM do przodu ( 4 przycisk) do kolejnej pozycji ( w naszym wypadku zostawiamy 0 bo w haśle jest 0 w drugiej pozycji)

3) Znowu nabieramy 1 przy pomocy góra/dół dwóch pierwszych przycisków i przechodzimy do ostatniej pozycji. Kropka za cyfrą pokazuje nam przy której pozycji jesteśmy. Nabierz 5 na ostatniej pozycji dla naszego przykładu.

4)Mamy nabrane hasło 901005 i teraz POTWIERDZAMY ostatnim przyciskiem LGT/MOD. Jeśli hasło jest niepoprawnie nabrane nic się nie będzie działo, a po 5 próbach ( naciskania ostatniego przycisku) urządzenie się zblokuje i aby je odblokować należy odłączyć urządzenie od baterii i wprowadzić hasło ponownie.

5) Wyświetlacz pokaże napis GOOD LUCK !!! W przypadku prawidłowo wprowadzonego hasła, okno główne pojawi się po kilku sekundach. Patrz poniżej.

Model samus725M ma kilka ulepszeń i różni się od samus725G nieco i może również pracować w trybie identycznym jak Samus725G ( przy R-- redukcja wyłączona i działa on jak samus725G)
F-Częstotliwość impulsów

L- Długość impulsów ( czas trwania impulsu )

V-Głośność-zakres w skali 1 do 5

+- poziom rozładowania baterii ( plus oznacza, że bateria ma powyżej 10,3 Volt) -(minus) -oznacza, że bateria staje się słabsza i gdy pali się cały czas należy baterię naładować lub zmienić

P- Moc pobierana i wydawana przez urządzenie ( bardzo ważny parametr- jego wskazania są widoczne tylko przy zanurzonym podbieraku i katodzie i przy naciśnięciu przycisku START)

R- typy redukcji ( R-- oznacza redukcję -WYŁĄCZONA i urządzenie pracuje podobnie jak SAMUS725G)

t- czas wyznaczony dla redukcji ( 3,6,9 lub 12 sekund ) . Wyznaczasz czas dla danej wybranej redukcji i w pierwszej sekundzie mamy najwyższy poziom mocy i potem z czasem jest ona ( moc) redukowana i w ostatniej sekundzie ( przy naciśniętym przycisku START) osiąga poziom minimum dla danego typu redukcji i parametrów wyznaczonych przez łowiącego procent (30%,60% lub 90%). Albo tylko F , albo L , albo kombinowana obu parametrów F i L.

H- licznik ampero-godzin zużytych podczas bieżącego połowu

A- licznik zużytych ampero-godzin podczas wszystkich połowów

T- czas wszystkich połowów zliczony

S1- strona z ulubionymi parametrami ( S1 S2 S3 S4 – są cztery strony ), gdzie możesz szybko przechodzić od jednego ulubionego ustawienia do drugiego przez naciśnięcie ostatniego przycisku LGT/MOD na 1 sekundę i tak dalej w kółko ( w cyklu od S1 do S4 i znowu do S1- spróbuj)

Zwiększanie parametrów odbywa się poprzez dwa pierwsze przyciski góra/dół a przechodzenie MARKEREM do kolejnego parametru ( miga on wówczas) strzałkami w prawo/lewo. Tylko migający parametr można zwiększać lub zmniejszać bądź zmieniać redukcję ( typy). P-Moc zmienia się tylko podczas łowienia z zanurzonymi elektrodami !!!!TYPY REDUKCJI MOCY ( PARAMETRÓW)- NAJBARDZIEJ ZAAWANSOWANA TECHNOLOGIA W POŁOWACH ELEKTRYCZNYCH NA ŚWIECIE !!!Pod wpływem pola elektrycznego w wodzie ryba może przejść prze kilka stanów -od odstraszania ( fright) prze galwanotaksję i tetanię w zależności od dystansu od anody. Jest to spowodowane tym, że pole elektryczne nie jest równomiernie rozłożone w wodzie. Największe natężenie jest przy anodzie ( kaszorek) i szybko maleje wraz ze wzrostem odległości od niej. Tak zwane strefy powodują, że ryba przechodzi kilka stanów gdy wpada w zakres pola wytwarzanego przez anodę. Najlepszym efektem jest podawać minimalny szok niezbędny, aby ryba była żwawa /żywa i umożliwić płynne wyjście jej na powierzchnię w kierunku anody ( +). Aby utrzymać najlepszy stan ryby pod wpływem pola elektrycznego i osiągnąć najlepszy efekt płynięcia i oddziaływania na ryby TYPY REDUKCJI MOCY -zastosowane odpowiednio- dają doskonałe rezultaty w większości przypadków. Powodują one to, że ryba otrzymuje mniejszy szok niż przy tradycyjnym ustawieniu parametrów ( F i L takie same do końca- do podebrania ryby- wówczas największe natężenie i działanie na rybę jest w ostatniej fazie gdy ryba jest już w kaszorku lub bardzo blisko niego) i wychodzi płynnie, nie tonie tuż przed podbierakiem w ostatniej fazie. Ma to także niebagatelny efekt oszczędności energii z baterii , co powoduje, że można używać mniejszych ( lżejszych) baterii i twoja bateria działa dłużej ( oszczędności nawet do 30-40%). 7 Ah bateria starcza na 1-4 godziny połowu w zależności od poziomu użytej mocy a 45 Ah samochodowa nawet na 20-30 godzin połowu bez rozładowania jej poniżej 50% ( co nie jest zalecane w tego typu bateriach)Ten model - Samus725M ma typy redukcji mocy w zależności od wyznaczonego czasu w jakim ma wybrana redukcja trwać. Odpowiednio do twoich potrzeb i zwyczajów połowu wyznaczasz odpowiednio czas t= 3, 6, 9 lub 12 sekund ( czas w którym redukcja przebiega).


Idea działania oparta jest na tym, że ryba w standardowym modelu bez redukcji (Samus725G) np. przy F=75 i L=0,30 i P=150 otrzymuje więcej mocy gdy zbliża się do metalicznej anody ( podbieraka). Kiedy ryba w galwanotaksji zbliża się do anody , to przybliża się do strefy z coraz większym i większym natężeniem pola ( mocy). Im bliżej do metalu, tym większe natężenie pola w wodzie. Zaleca się stosowanie jak największych (średnica) podbieraków w celu rozłożenia jak najbardziej równomiernie pola a nie kondensowanie go w małej strefie za pomocą małych kaszorków ( oczywiście w rozsądnych granicach, aby można było nimi łatwo operować 40-60 cm ).W teorii moc powinna być jednak zmniejszona , gdyż ryba jest już oszołomiona. Ryba powinna podchodzić do anody płynniej i otrzymywać coraz mniej mocy - tylko tyle aby ją przytrzymać w pożądanym stanie galwanotaksji - i aby nie uciekła tuż przed podbierakiem, ale też aby nie otrzymywała zbyt dużej dawki mocy od kaszorka. Często jest to trudne, aby od razu ustawić optymalne parametry dla początkujących, tak aby uzyskać MOC OPTIMUM MINIMUM i efekt galwanotaksji ( przyciągania ryby w kierunku anody) i efektywnie łowić elektrycznie. Często moc jest zbyt mała lub zbyt duża. Teraz programowanie komputerowe pozwala to osiągnąć. Np. w ostatniej sekundzie przy redukcji 60% otrzymacie zredukowaną moc ale wciąż podtrzymanie szoku niezbędnego do podjęcia ryby i uniemożliwienia jej ucieczki.. Jednakże, musisz rybę szybko podebrać podbierakiem. Podebranie parametrów dla danej wody wymaga troszkę prób i doświadczeń , gdyż wody i ryby różnią się własnościami fizyko-chemicznymi i trzeba sobie zdawać, że podstawą sukcesu jest podebranie odpowiednich ustawień dla swojej wody i poławianych gatunków i nie da się tego zrobić natychmiast w ciągu 1 minuty. Trzeba popływać i obserwować zachowanie i reakcję ryb a nie, że ryby są w danej wodzie tylko urządzenie nie wyciąga ich i zwiększanie mocy na MAXA. Jest to zabronione i należy szukać swoich parametrów stopniowo i POWOLI.


Tak więc ryba zbliża się do anody ( kaszor) i otrzymuje coraz mniejszą dawkę mocy , aby nie być zranioną i tylko urządzenia z mikrokomputerem pozwalają na taki efekt i tylko nasze urządzenie i firmy smith-root ( USA) są dostępne na rynku z tym rozwiązaniem.


Także wyznaczasz czas 3,6,9 lub 12 sekund , jaki chcesz aby redukcja trwała. Przechodzisz MARKEREM w prawo i nabierasz odpowiedni wymiar sekundowy. Tak więc w pierwszej sekundzie masz moc wyższą a później obniżaną przez mikrokomputer aż do wartości końcowej i trwa to do czasu aż puścisz przycisk START- włącznik


Jest to liczone w taki sposób, że w pierwszej chwil mamy np. moc P=190 watów przy np. F=75 i L=0,35 i wyznaczając 6 sekundowy czas redukcji, mamy w 6-tej sekundzie około 100 watów przy S90 ( i redukcji F i L na 45%). Są to wartości w przybliżeniu i mogą się odchylać w górę i w dół. Komputer pokazuje padające parametry i odpowiednie wartości na wyświetlaczu. UWAGA !!! Jeśli L jest odpowiednio wyższe od minimum L=0,05. Pozostałe opcje to redukcje F na 30,60 i 90% lub tylko L na 30,60,90% lub kombinowane S30 po 15% spada F i L i odpowiednio moc , 30% pada F i L, 45% pada F i L łącznie dla S90. Jeśli L jest powyżej minimum dostatecznie nabrane- przypominamy !


W Samus725M jest 9 typów redukcji ale w przyszłości może to być zwiększane lecz może to zwiększać złożoność sterowania urządzeniem. Istnieje możliwość programowania setek różnych typów redukcji.


S1, S2, S3, S4 - czyli jak zapamiętać swoje ulubione ustawienia, które nam pasują dla naszej wody.


Po prostu przyciśnij ostani przycisk LGT/MOD na 1 sekundę i przejdziesz do drugiej strony S2 i znowu na jedną sekundę i przejdziesz do S3 i znowu do S4 i z powrotem do S1. Teraz gdy rozłączysz urządzenie od baterii będziesz miał zapamiętane ostatnie ustawienia na przyszłość i wystarczy tylko wprowadzić hasło następnym razem i łowić. Najnowsze egzemplarze zapamiętują już po minucie pracy AUTOMATYCZNIE ustawione parametry , tak że nawet nie trzeba przechodzić przez cały cykl od S1 przez S4 do S1, jakkolwiek wykonanie tego w krótszym czasie niż 1 minuta spowoduje efekt , taki sam jak przy automatycznym zapamiętywaniu- czyli zostaną one zachowane w przypadku odłączenia i nie trzeba za każdym następnym połowem ich wprowadzać. Można natomiast je korygować i znowu automatycznie w czasie łowienia będą zapamiętane po 1 minucie lub poprzez przejście w cyklu od S1 do S1.

Jest także dodatkowe okno, które możesz zauważyć ( naciskając na MARKER w prawo w lewo), ale pokazuje ono tylko funkcje serwisowe i liczniki ampero-godzin i czasu. Moc, czas całkowity połowu i ogólną pracę ( zużycie) w dłuższym czasie.
Zabronione działania !!!


Nie kładź urządzenia radiatorem na wypustach baterii ani na baterię. Dotknięcie radiatorem klemy akumulatora spowoduje natychmiastowe zepsucie urządzenia. Trzymaj urządzenie w plastikowej reklamówce ( szczelnej, ale z dostępem powietrza od góry abyś widział panel ). Trzymaj baterię w osobnej przegródce torby ,plecaka i tylko kable mają łączyć urządzenie z baterią.

Nie dokonuj połowu w deszczową pogodę. Natychmiast zaprzestań połowu , gdy woda dostanie się do środka. Pod żadnym pozorem nie kontynuuj połowu w takim przypadku jeśli nie chcesz uszkodzić urządzenia. Odłącz od baterii i otwórz urządzenie i pozwól na wyschnięcie w domu w pokojowej temperaturze. ( 4 śrubki z nóżkami).

Nie próbuj łączyć katody i anody i naciskać przycisk START i testować czy iskry się pojawiają. Gwarancja nie obejmuje działań opisanych w tej sekcji, a wykonanych mimo to przez łowiącego.

Nie dotykaj gołymi rękami metalicznych części anody i katody podczas naciskania przycisku START. Musisz zdawać sobie sprawę, że w kondensatorach może znajdować się jeszcze resztka ładunku elektrycznego nawet gdy przestałeś naciskać przycisk. Kondensator może być rozładowany do końca poprzez chwilowe przytrzymanie podbieraka zanurzonego w wodzie przy WYŁĄCZONYM przycisku START. Pod przyciskiem START jest tylko 5 Volt i napięcie to służy tylko do załączania urządzenia poprzez mikro-przełącznik. Jest więc absolutnie bezpieczne !!!


Urządzenie jest absolutnie bezpieczne jeśli stosujesz się bezwzględnie do powyższych wskazówek. Jest to sprawa zagadnień bezpieczeństwa , gdyż jest to urządzenie elektryczne i przepisy BHP i wskazówki bezpieczeństwa muszą być przestrzegane i łowiący musi być ich świadomy. Ponieważ od wielu lat łowimy nie używając rękawic, dla mimo to obawiających się , radzimy włożenie gumowych rękawic lub podwójne izolowanie rączki podbieraka taśmą elektryczną. Kijek powinien być zaizolowany i elektrycznie obojętny- bambus, włókno szklane, nieprzewodzący plastik.


JAK ŁOWIĆ SAMUS725M? Jak wyznaczać parametry . Co musisz wiedzieć przed połowem !!!


Aby dokonywać połowów elektrycznych musisz zdawać sobie sprawę z kilku absolutnie podstawowych spraw o łowieniu elektrycznym.
 1. Każda woda jest inna i w wielu przypadkach te same gatunki ryb reagują na pole elektryczne różnie w różnych rejonach i wodach ( jezioro, staw, duża rzeka, górski strumień). Jest to spowodowane tym, że różne wody zawierają zmienne ilości przewodzących jonów i wody mają różną przewodność elektryczną. Nawet w tym samym bliskim rejonie. Wiele czynników gra rolę przy udanym połowie : temperatura , typ wody, gatunki poławiane, rozmiary anody i katody itp. Urządzenie pracuje tylko w WODZIE SłODKIEJ w zakresie 25-1000 Omów oporności wody. Nie będzie pracować w MORZU i w wodzie wysoce przewodnej ( zasolonej lub skażonej chemicznie lub przemysłowej). To powoduje, że musisz znaleźć dla swoje wody odpowiednie parametry i dlatego jest w urządzeniu bogata regulacja parametrów. Musisz być tego świadomy przed połowem. I cierpliwie nabierać pożądane ustawienia dla twoich ryb i danego typu wody.

 2. Niektóre ryby reagują lepiej niż inne a związane jest to z ich budową i własnościami systemu nerwowego, budowy ciała ( łuski,ich brak). Niektóre są bardzo czułe na prąd i wrażliwe ( szczególnie duże i czują natężenie pola z dużej odległości, białe ryby, sandacz,okoń,sum) i potrzebują mniejszej mocy do pochwycenia niż inne. I jeśli łowisz w wodzie gdzie występują różne gatunki ryb musisz być tego bezwzględnie świadomym. Niektóre będą tonąć przy danej mocy podczas gdy inne będą doskonale dopływać do anody ( podbieraka). Jeśli odpowiednio ustawisz parametry pod dany gatunek na danej wodzie osiągniesz pożądane efekty.

 3. Najbardziej czułe ryby na oddziaływanie pola to:

  białe ryby, leszcze płoć,okoniowate, sandacz, sum

  Mniej czułe ale również dobrze reagujące na prąd: łososie, trocie, pstrągi, lipienie , szczupaki,

  Odporniejsze na szok ze względu na swą specyficzną budowę ciała i własności: karpie, węgorze, liny,

 4. Duże ryby reagują lepiej i są bardziej czułe niż małe ze względu na ich większe ciało i reakcję ogon-głowa. Duże ryby napotykają więcej linii pola niż małe w wodzie. Tak więc nie bądź zdziwiony gdy małe ryby nie reagują na twoje parametry blisko anody.

 5. W gorących porach roku gdy temperatura wody podnosi się musisz podnieś moc i zwiększyć F ( częstość impulsów) o 10-20 Hz w porównaniu do chłodniejszych pór roku i połów może wówczas być mniej efektywny niż można by oczekiwać. Ciepła woda sprawia, że ryby schodzą głębiej w zimniejsze wody i nie można do nich dotrzeć z polem elektrycznym).

 6. Latem aktywne ryby jak węgorz, szczupak, karp mogą uciekać jeśli ustawienia są na poziomie niedostatecznym a były dobre np. zimą z powodu ciepłej wody i spadku przewodności i wzrostu mobilności i aktywności ryb latem. Okres aktywnego żeru.

 7. Dystans pomiędzy anodą i katodą może być regulowany stosownie do potrzeb. Może być pomiędzy 1,5 metra a 15 metrów w przypadku połowu sumów na rzekach. Musisz znaleźć swoje optimum pomiędzy katodą a anodą a komfortem połowu i efektami.

 8. Anoda ( metaliczna obręcz, trójkąt) powinna mieć średnicę przynajmniej 30 cm. Optymalna jest pomiędzy 40 a 80 cm. Może być miedziana, aluminiowa lub ze stali nierdzewnej lub zwykłej. Anoda w procesie połowu śniedzieje i trzeba ją od czasu do czasu czyścić. Nalot usuwamy przy pomocy papieru ściernego, aby umożliwić najlepszy przepływ prądu w wodzie wokoło. Katoda w wielu przypadkach może być przedłużona poprzez dodanie dodatkowych nitek drutu lub pasków metalu w mniej przewodnych wodach . Można śmiało przyczepić miedziane lub stalowe witki ze starych kabli ( odizolowanych).

 9. Najlepszy sposób aby zacząć jest postępować dokładnie jak opisano poniżej ( bezwzględnie). Szybki start:

  1) Wprowadź hasło i zwiększaj moc przy pomocy parametru L ( zwiększasz długość impulsu i trwa on dłużej) przy F=50 ( częstotliwość). Aby osiągnąć moc około 150 watów. P=150. Moc (P) będziesz obserwował na wyświetlaczu gdy naciśniesz przycisk START i PODBIERAK I MASA będą zanurzone w wodzie jednocześnie, w odpowiedniej odległości i w tym samym czasie. Przewód wysokonapęciowy + musi być przyczepiony do obręczy solidnie, aby umożliwić przepływ prądu na całą obręcz. OBSERWUJ PARAMETR P NA WYŚWIETLACZU !!!

  2) Zacznij połów i przesuwaj się na wodzie i przyciskaj w cyklach na 2-6 sekund przycisk START i obserwuj ryby wokoło anody. Przesuwaj się i co 2-5 metrów - naciskaj przycisk START zanurzając podbierak lub kładąc go na wodę ( musi on być zanurzony w wodzie). NIE TRZYMAJ PRZYCISKU WŁĄCZONEGO CAŁY CZAS !!!. Obserwuj zachowanie i reakcję ryb wokoło PODBIERAKA. TYLKO KASZOR Cię INTERESUJE i RYBY które powinny przychodzić do podbieraka lub być oszałamiane wokół niego.

  3) Jeśli ryba ucieka zwiększ częstotliwość najpierw (F) lub długość impulsu L STOPNIOWO i POWOLI. Jeśli ryba tonie zmniejsz moc poprzez redukcję F lub L ale najpierw redukuj L jako, że F ma większy wpływ na ucieczkę i wychodzenie ryby. Zwiększanie F i L powoduje wzrost mocy i wzajemna regulacja F i L powoduje bądź spadek bądź wzrost mocy. Gdy zwiększamy oba moc rośnie odpowiednio do zmiany. Gdy zmniejszymy jeden parametr a zwiększymy drugi może w ogóle nie być zmiany w poziomie mocy . Zmniejszenie obu prowadzi do zmniejszenia mocy (P). Te dwa parametry są najważniejsze i wzajemnie związane i ich ustawienie jest bardzo ważne przy stałym napięciu w impulsie do 1000 Volt.

  4) Jeśli ryba wciąż tonie dochodząc do kaszorka lub nie dochodzi do niego, to użyj TYPÓW REDUKCJI MOCY. W przypadku TYPÓW REDUKCJI możesz wyznaczyć moc na nieco WYŻSZYM POZIOMIE niż na TYPIE normalnym ( R--) jako, że moc będzie zredukowana szybciej lub wolniej w zależności od wyznaczonego czasu ( 3,6,9,12 sekund). W zależności od TYPU REDUKCJI znajdziesz z czasem swoje najlepsze parametry i spadek mocy potrzebny do przytrzymania ryby na OPTIMUM MINIMUM w ostatniej fazie. NIE PRZEKRACZAJ POZIOMU MOCY 300 WAT !!! OBSERWUJ P !!!

  Kiedy już ustalisz swoje ulubione parametry , będziesz mógł je zachować w pamięci mikrokomputera i używać NATYCHMIAST następnym razem. Lecz pamiętaj, że w dłuższym okresie czasu pogodowe zmiany lub zmiany we własności wody mogą wpłynąć na ich efektywność i może być konieczna ich korekta i niewielka lub czasem większa zmiana. Niekiedy ryby wcale nie reagują na pole elektryczne lub bardzo słabo , bo ich system nerwowy jest rozchwiany przy zmianach pogody i gwałtownych zmianach ciśnienia - wiemy to z wieloletniego doświadczenia.


Jeśli wciąż masz pytania , nie wahaj się NIGDY napisać do nas po poradę. info@electro-fisher.com

W Polsce do połowu wymagane jest posiadanie uprawnień ( posiadanie własnej lub dzierżawionej wody) do połowu i posiadania narzędzi rybackich ( w tym elektrycznych). Uprawnionym do rybactwa wg ustawy o rybactwie śródlądowym jest: (Art 4 tej ustawy)

Art. 4. 1. Do chowu, hodowli i połowu ryb jest uprawiony właściciel, posiadacz samoistny lub zależny gruntów pod wodami stojącymi lub stawami oraz władający obwodem rybackim na podstawie umowy zawartej z właścicielem wody, zwany dalej ,,uprawnionym do rybactwa".
Za posiadanie narzędzi rybackich ( elektrycznych, sieci,sznurów,podrywek, itp.) bez uprawnień grozi grzywna max, do 5000 zł i jest to wykroczenie.
Za połów bez uprawnień ( tj połów na wodach publicznych lub cudzej wodzie bez pozwolenia- tzw. kłusownictwo rybackie) grozi kara grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności max do lat 2. Na swojej wodzie ( staw,jeziorko, hodowla,dzierżawiona woda) jest to dopuszczalne. To samo dotyczy różnych rodzajów sieci ( przestawy, wontony, narzędzia elektryczne, które są zaliczone do rybackich narzędzi połowowych).